Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

Yapı Malzemelerinde CE Belgesi

Yapı malzemeleri performans beyanı nedir?

1,750
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama
Szutest Yapı Malzemeleri Departman Müdürü

CE, Avrupa için uygunluk anlamına gelen Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Ürünlerde bulunan CE işareti, ürünün Avrupa Birliğince onaylanmış teknik standartlara ve direktiflere uygun şekilde hazırlandığı anlamına gelir. CE işaretinin kullanılabilmesi için ürünün CE belgesine sahip olması gerekir. Bu, bir anlamda ürünün uluslararası dolaşımdaki pasaportudur.
 
CE belgesi sadece Avrupa Birliğince onaylanmış kurumlardan alınabilir. Her ürün belli bir yönetmeliğe göre belli standartları taşımalıdır ve bunun için de hazırlanmış resmi yönetmelikler mevcuttur. 

İnşaat mühendisliği işlerinde ve yapılarda kalıcı olarak kullanılan ve taşıdığı özellikler ile yapının performansına katkıda bulunan bu ürünler, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre belgelendirilir. Bu yönetmelikte, ürünlerin taşıdıkları risklere göre 5 farklı uygunluk değerlendirme metodu tanımlanmıştır.

Yapı malzemeleri performans beyanı

Performans Beyanı (Decleration of Performance - DoP), Yapı Malzemeleri yönetmeliğine göre, tip testlerini gerçekleştirmiş ve ürünlerinin performanslarının seri üretimde de kalıcılığını sağlayacak şekilde fabrika üretim kontrol sistemini kuran üreticilerin, ürünlerinin performansını ve üstün özelliklerini beyan edebildikleri dokümandır. 

Performans beyanı, üreticinin ürününün performansı hakkında son kullanıcıya verdiği teminat ve sözdür. Yani üretici performans beyanı aracılığıyla bir nevi ürününün performansını garanti eder ve beyanın altına imzasını atarak yasal sorumluluğunu üstlenmiş olur. Böylelikle son kullanıcının hakları da korunmuş olacaktır. Beyan aynı zamanda üreticinin de çıkarlarını ve haklarını koruyan bir öneme ve göreve sahiptir. Çünkü üretici beyan ettiğinin üstünde bir beklenti ile karşılaştığında ve mevcut performansın üstünde bir beklenti nedeniyle şikayet alırsa, performans beyanını adres göstererek ürününün özelliklerini sadece beyan ettiği şekliyle garanti altına alabilir. Böylece beyan etmediği bir performanstan sorumlu tutulamaz. 

Yapı malzemesi ile ilgili CE belgesi alınabilmesi için üreticinin performans beyanı vermesi gerekir. Performans beyanı belgesi, CE sertifikası vermeye yetkili olan onaylanmış kurum ile ilgili süreçlerde karşımıza çıkar. Bu belgeyi alabilmek için ürün ile ilgili değerlendirme sürecinin olumlu geçmiş olması gerekir. Yani ilgili yapı malzemesi ürünü AB standartlarına uygun bir şekilde hazırlanıp sunulmuş olmalıdır.  

CE işareti gerekli olan yapı malzemeleri

Yapı malzemeleri en genel hatları ile inşaat mühendisliği ve yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve performansı yapının herhangi bir birimini etkileyen ürünler olarak tanımlanabilir. Yönetmeliğin tanımı; "Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen; performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemeleri" şeklindedir.

Yapı işini sadece bina olarak tanımlayamayız. İnşaat mühendisliği işlerini, yol inşaat malzemelerinden, barajlara, yer altı-yer üstü tünellerinden, köprülere, çevre düzenlemelerinden binalara kadar uzanan bir kapsamda düşünmek gerekir.

"Kalıcı olarak kullanılan" çok geniş bir ifade olduğundan bu tanımı biraz daha detaylı yorumlamak gerekir. Burada kalıcı olmaktan kastedilen dahil edildiği yapının temel performansına katkıda bulunacak bir süre olarak düşünülebilir. 

"Performansı, yapının herhangi bir birimini etkileyen", ifadesi ürünün, direktifçe belirlenen 7 adet performans karakteristiğinden en az 1'ine uygun şekilde bir performans sergilemesi ve yapıya bu performansı ile ilgili bir katkı sağlaması anlamını taşır.

Yapı malzemeleri yönetmeliğine göre üreticinin sorumlulukları

Yapı malzemeleri ile ilgili yönetmeliğe göre üreticinin sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz:
- Üretici, ürünlerin performans beyanını düzenlemelidir.
- İmalatçı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün unsurları içeren teknik dosyayı performans beyanının dayanağı olarak düzenlemelidir.
- Ürüne, yönetmelikte belirtilen CE işareti kullanımı ve genel hükümler maddesi doğrultusunda CE işareti iliştirilmelidir.
- Ürünün performans beyanını ve teknik dosyayı 10 yıl süre ile saklamalı ve talep edildiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?na sunabilmelidir.
- Ürünün performans değişmezliğini sağlamak için üretici, üretim ve sonrası hizmetler için her türlü tedbiri yaptığı kontroller ile sağlamalıdır.
- Üretici, ürün tipindeki ve ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerdeki değişiklikleri dikkate almalıdır.
- Ürün ile ilgili tanımlamaları ürüne ait etiket veya dokümanlarda yapıp izlenebilirliği sağlamalıdır.
- İmalatçı firma ve iletişim bilgileri ürün etiketinde veya dokümanlarda belirtilmelidir.
- Türkçe güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurmalıdır. (İlgili olduğunda)
- Ürünün beyan edildiği performanslara ve yönetmeliğe uymadığı belirlendiğinde, ürünün uygunluğunu sağlamaya veya buna ilişkin bir gerekçenin olması halinde,  yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alabilmelidir.
- Ürünün herhangi bir risk taşıması halinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletmelidir.
- Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi olursa, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletmek ve malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütmelidir.

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat