Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

Kalite Yönetim Sistemleri ve Sistem Belgelendirme

Kalite yönetim sistemi belgelendirme nedir?

5,732
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama
Szutest Yurtdışı Belgelendirme Yöneticisi

Kalite yönetim sistemi müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır. Müşteri tarafından tanımlanan kaliteye öncelik verilerek kuruluşun ürün ve hizmetleri yanında yönetiminin de kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bir yönetim uygulamasıdır. Kalite kesin hatlarıyla tanımlanmalı, ürün ve hizmetlerin özünde yer almalıdır.

Kalite yönetim sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilir.

Kalite yönetim sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla uygulanan tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri, ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla minimum girdi kullanılması kısımlarını da içerir. Bunlara ek olarak müşteri memnuniyetini gözetmeden ve müşterinin ihtiyaçlarını bütünüyle karşılamadan yürütülen bir süreçle, tam bir kalite yönetim sistemi tanımı yapmak yanlış olur. Tüm bu bilgilerin ışığında bu sisteme bağlı kalındığı takdirde, kaliteli ürüne ulaşmak için gerekli maliyetin değeri, tahmin edilenin aksine, daha fazla olmayacaktır. Aksine, uzun vadede daha karlı olunacak bir sisteme adım atılmış olunacaktır.

Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetiniz mükemmel olabilir. Fakat müşterileriniz bunu zamanında ve daima uygun standartlarda alamıyorsa, tercihlerini değiştirecektir. Etkin bir kalite yönetimi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerinizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir yönetim sisteminin etkinliği yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Kalite sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi ilk aşamadır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

Kalite yönetim sistemi nasıl ki  bir kişinin ya da bölümün uygulayacağı bir sistem değilse, kurulması aşamalarında da bir kişinin ya da bölümün performans göstermesi yeterli olmayacaktır. Bu nedenle formatı ne olursa olsun temel prensip, kalite yönetim sistemi kurulurken mümkün olduğunca katılımı sağlamak olmalıdır. Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımlar ilgili birimlerinin, sistemlerin/dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif olarak görev alacaktır. Sistemi kalite sorumlusunun dikte ettirmesindense bu yaklaşım, ilerideki uygulama aşamalarında kullanıcıların sistemi sahiplenmesi açısından da uygun olacaktır.

ISO 9000 standart serisi ve ISO 9001

Uluslararası Standardizasyon teşkilatı ISO tarafından 1987 yılında hazırlanan ISO 9000 Standartları Serisi, bir kalite sistem standardı olup, bir işletme veya kuruluşun müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmesi için kuruluş içinde kurması gereken kalite yönetim sistemini tanımlamakta ve sistemin dokümantasyonu, kontrolü ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan şartları içermektedir.

ISO 9000, gerek bir kalite sistemi oluşturmak gerekse mevcut bir kalite sistemini değerlendirmek amacıyla kullanılan kalite güvence modelidir. Bu ise birçok endüstrileşmiş ülkede kabul gören bir standarda uygunluk demektir. Bu sistem standartları yalnızca üretim yapan veya hizmet veren değil tüm sektörlerde uygulanabilir standartlardır.

ISO 9000 kalite standartlarının şartları, söz konusu firmada çalışan işçi sayısına bağlı olmaksızın uygulanabilir. Bu standartlar, temel disiplinleri tanımlamakta, ürün veya hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan prosedürleri belirlemektedir.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi uygulamalarının yararı açıktır; kuruluşun maliyetlerinin azalmasına yardımcı olarak, kaynakların verimli kullanımıyla kazançlarının artmasını sağlar.

Birçok farklı tanımı bulunan kalite, ISO 9000 Kalite Standartları Serisi'nde "amaca uygunluk ve kullanımda güvenlik" şeklinde tanımlanmıştır.

ISO 9000 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. Günümüzde uygulanmakta olan ISO 9001:2008 standardı Eylül 2015 tarihi itibariyle revize edilmiş, ISO 9001:2015 olarak yayınlanmış ve uygulayıcılara geçiş süreci olarak 3 yıl öngörülmüştür.

ISO KYS belgeleri (ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001)

ISO 14001: Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini, çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

OHSAS 18000: İşletmelerde karşılaşılan en önemli sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

ISO 9001 VE ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur. 

OHSAS 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.

OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standartdır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standartlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

İş sağlığı ve güvenliği bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve iş yerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

ISO 22000: Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir.

Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa gıda güvenliği kontrol sistemini kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir.

ISO 22000:2005 standardı "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar" olarak oluşturularak yayınlanmıştır.

ISO 22000 tüm gıda zinciri içinde ekipman, paketleme malzemesi, temizlik maddeleri, katkı ve bileşen imalatçıları gibi ilişkili kurumları da kapsayan, uluslararası bir standarttır ve standart gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlayan, genel kabul görmüş kilit bileşenleri de kapsar.

ISO 27001: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuş bir modeldir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi özellikle kurumsallaşmaya çalışan organizasyonlar için entegre yönetim sistemlerinin en önemli parçalarından biridir.

ISO 50001: ISO 50001:2011 standardı Haziran 2011'de ISO Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yayınlanmış ve ülkemizde TS EN ISO 50001 olarak Aralık 2011'de yürürlüğe girmiştir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulamalarını ve sürdürebilmelerini sağlamaktır. Bu standart aynı zamanda kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.

ISO 50001 maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistematiği kurmanıza yardımcı olur.

ISO 50001 bilinen, uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. Standart, ENYS (Enerji Yönetim Sistemi) için gereklilikleri tanımlar. Bu standart, organizasyonunuzun enerji politikasını geliştirmesine ve uygulanmasına yardımcı olurken enerji tüketimindeki önemli alanları belirler, enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını saptar.

ISO KYS belgeleri alma

ISO 9001 Belgesi almak için ISO 9001 standardına göre bir kalite yönetim sistemi kurulması ve kurulan kalite yönetim sistemini işletmenin uygulaması gerekmektedir.

İşletmede kalite yönetim sistemi kurulup, uygulamaya geçildikten sonra ilgili standarda göre belgelendirme ve denetim yapan bir kuruluşa başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru aşamasında işletme ile ilgili bilgiler temin edilir ve bu bilgiler ışığında fiyatlandırma çalışması gerçekleştirilir.

Teklif safhası olumlu değerlendirildiği takdirde denetim planlama aşamasına geçilir.
Belgelendirme süreci iki aşamalı bir başlangıç tetkiki ile başlar.
1. aşama denetimi işletmenin risk guruba bağlı olarak saha da ya da ofis de gerçekleştirilir
1. aşama denetimi;
- Müşterinin yönetim sistemi dokümanlarının gözden geçirilmesi, 
- Müşterinin lokasyonun ve sahaya özgü koşulların değerlendirilmesi, müşterinin personeli ile 2. aşama denetimi hazırlıklarının yeterliliğine yönelik görüşmeler,
- Müşterinin durumunun gözden geçirilmesi, standardın gerekliliklerinin anlaşıldığının belirlenmesi (özellikle kilit performanslar yada önemli bölümler ile ilgili, prosesler, amaçlar ve yönetim sisteminin operasyonu), 
- Yönetim sistem kapsamı, ilgili kanuni yükümlülükler, mevcut riskler ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması,
2. aşama denetimi için kaynak tahsisinin gözden geçirilmesi,
amacıyla gerçekleşir.

1. aşama denetimi tamamlandıktan sonra (eğer 2 aşamaya geçiş için uygun ise)
2. aşama denetimi planlanır ve 2. aşama denetimi mutlaka sahada gerçekleşir,

Gerçekleştirilen denetimde,
Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması 
Müşterinin yönetim sistemi ve performansının yasal sorumluluğa uyması 
Müşteri proseslerinin operasyonel kontrolü 
İç denetim ve yönetim yeniden gözden geçirilmesi 
Müşteri politikası için yönetim sorumlulukları 
Kural gereklilikleri, politika, performans hedefleri arasındaki bağlantılar (idari sistemin standartlarına veya diğer kurallarla uygun olup olmadığı), diğer uygulanabilir yasal gereklilikler, sorumluluklar, personel faaliyetlerinin yetkinliği, prosedürler, performans bilgileri, iç denetim bulguları ve sonuçlar.  Gibi süreçler kontrol edilir.
2. aşama denetiminin tamamlanmasıyla denetimde elde edilen tüm bilgiler ve denetim kanıtları gözden geçirilip var ise tespit edilen Uygunsuzlukların kapatılmasına takiben belgelendirme komitesinin onayı ile belgelendirme gerçekleştirilir.

ISO KYS belgelerinin işletmelere faydası

Kuruluşlar için bir kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, genel olarak performansın arttırılması ve sürdürülebilir iyileştirmeyi sağlam bir temel ile başarabilmek için yardımcı olabilecek stratejik bir karardır.

Tüm kuruluşlar çalışma yöntemlerini iyileştirmek isterler. Bu ister pazar paylarının artırılması, isterse maliyetlerin azaltılması şeklinde olsun, risklerin daha etkili şekilde yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması esastır. Kalite Yönetim Sistemi kuruluşlara izlemeleri ve iyileştirmeleri gereken çerçeve yapıyı oluşturur.

Kalite yönetim sistemi uygulayan kuruluşların işletmelerine faydaları sanıldığından çok daha fazladır, bu faydalara kısaca değinecek olursak;

- ISO 9001 standartları müşteri memnuniyetini merkeze aldığı için, size üst düzey müşteri memnuniyeti kazandırır. ISO 9001 ile müşterilerinizin isteklerini daha iyi anlama şansı elde edersiniz.
- Belirli standartlara uygunluğunuzun belgesi size yeni müşteriler kazandıracaktır.
- Artan prestij ve müşteri memnuniyeti sizin rakip firmalar ile daha güçlü mücadele etmenizi sağlayacaktır.
- Firmanızın kurumsallaşması yönünde sağlam adımlar atmış olursunuz.
- ISO 9001 standartları firmanızın süreklilik arz eden bir gelişime ve iyileştirmeye gitmesine sebep olur.
- Profesyonelleşme yoluna girilir. Bu durum firmanın geleceğinin şahsi kararlarla değil, sağlam bir alt yapıya sahip dünya standartlarıyla belirleneceği anlamına gelir.
- Kalitenin her aşamada kontrol edilmesi ve belgelendirilmesi karşılaşılacak hataları önlemeyi ve bu sayede hata düzeltmek için harcanan ekstra çabayı en aza indirmeyi sağlar.
- ISO 9001 müşteri memnuniyeti kadar, personel memnuniyetini de önemser. Personelin memnuniyeti ise daha verimli iş gücü olarak geri döner.
- Bu yönetim sistemi her şeyin kaydedilmesi ve belgelendirilmesini gerekli kılar. Bu şekilde firma çok fazla veri sahibi olur.
- Dünya standartlarına sahip olmak, uluslararası arenada diğer ülke firmaları ile aynı dili konuşabilmeyi ve beklentileri karşılayabilmeyi sağlar.
- Az maliyetle daha karlı iş yapmanıza yardım eder.
- Pazar ve müşteri ihtiyaç ve beklenti değişikliklerine esnek ve hızlı ortak tepki verebilme yeteneğini sağlar. 
- Kaynakların etkili kullanımı sonucu maliyetler düşer ve döngü zamanları azalır.
- Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlar.

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat