Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

İSG Ölçümleri ve İş Hijyen Ölçümü

İş hijyeni ve iş hijyeni ölçümü nedir?

3,432
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama
Szutest İş Hijyeni ve Ölçümü Laboratuvar Sorumlusu

İş hijyeni; işyerinde oluşan, çalışanın sağlık ve iyilik halini etkileyen, çalışanlar ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan işyeri ortam tehlikelerini ve risklerini; belirleme, kontrol altına alma, kontrol stratejilerini geliştirme ve izleme faaliyetlerini içeren iş sağlığı bilim dalıdır. 

İş hijyeni ile tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak ve işyerlerinde teknik korunma önlemleri alarak kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil korunma tedbirlerinin alınması hedeflenir. 

Sağlığı tehdit eden faktörleri kimyasal, biyolojik, fiziksel ve ergonomik faktörler olarak sınıflandırabiliriz. Bu faktörlerden kısaca bahsedecek olursak eğer, çalışma ortamında meydana gelen ya da kullanılan zehirli veya tahriş edici maddeler ve bunlardan oluşan gaz, buhar, sıvı, katı toz veya bunların karışımları kimyasal faktörlere; bakteriler, virüsle, mantarlar, küfler, böcekler, parazitler vb. etkiler biyolojik faktörlere; aşırı gürültü, titreşim, ışın saçan enerji, olağan dışı sıcaklık değişimlerine maruz kalma durumları fiziksel faktörlere;  tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz veya statik duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama, monotonluk ve aşır iş yükü gibi etkenlerde ergonomik faktörlere örnek verilebilir. 

İş hijyeni uygulamasının temel amacını bu faktörler çerçevesinde değerlendirecek olursak, iş ve işin yürütümü ile ortaya çıkan bu ve benzeri etkenleri tanımlamalı ve onların insan sağlığını hangi yönde ve nasıl etkilediklerini bilmeliyiz. Bu bağlamda deneylerle bu zararlıların miktarlarını ve aynı zamanda insanların sağlığını etkileme düzeylerini saptayabilmek gerekmektedir. 

İş hijyeni ölçümleri ile çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel ve kimyasal etkenlerin nicelik ve nitelik tayini yapılır. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının minimize edilebilmesi için işyerlerindeki zararlı etkenlerin tespiti son derece önemlidir.  

İş hijyeni ölçümlerinin yaptırılma nedenleri

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun özellikle 10. maddesi esas alınarak iş veren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır. 

Aynı zamanda "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"na göre çıkarılan ve 20 Ağustos 2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gire İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik'in İkinci Bölüm Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar, İş Verenlerin Yükümlülükleri isimli 5. maddesi "işveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır" 

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.? hükmündedir.

Buna göre işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına göre belirlenmiş olan parametrelerin test ve ölçümleri yaptırmak zorundadır. İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. 

İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır. 

İş hijyeni ölçümlerinin kapsadığı alanlar

İş hijyeni ölçümleri paramatre kapsamı olarak kimyasal faktörler ve fiziksel faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Biyolojik faktörler iş hijyeni ölçümleri kapsamına girmez.  Kimyasal faktörler kapsamına giren ölçüm parametrelerinin başlıcaları uçucu organik bileşikler, formaldehit, inorganik asitler ve ağır metaller olarak adlandırılabilir. Fiziksel faktörleri kapsayan ölçüm parametrelerinden bahsedecek olursak eğer bunları gürültü, termal konfor, aydınlatma, titreşim, toz ve aerosol ölçümleri olarak gruplandırabiliriz. Bu faktörlerin tespiti direkt ölçüm ile veya numune alarak ve sonrasında analiz edilerek yapılmaktadır. 

İş hijyeni ölçümleri; kan idrar vb. analizleri, makine veya ekipman testi veya sağlık taraması demek değildir. İş hijyeni bizlere yapılan ölçümler sonucunda sağlığı etkileyen faktörlerin tespitini, bu faktörlerin etkilerinin değerlendirilmesini ve koruma tedbirlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Unutmamalıyız ki kontrol altına alınmayan faktörler meslek hastalığı sebebidir ve ölçülemeyen faktörler kontrol altına alınamaz. 

Söz konusu faktörlerin ölçümleri iki türde gerçekleştirilebilir ve bu türler kişisel maruziyet ölçümü ve ortam ölçümü olarak adlandırılır. Kişisel maruziyet ölçümleri yapılan işin çeşidi, maruz kalınan faktörü ve maruziyet süresi dikkate alınarak yapılan ölçümlerdir. Ortam ölçümleri ise işin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, gerekiyorsa çalışanların işyerinde maruziyetlerinin değerlendirilmesi için kullanılan ve maruziyetin en yüksek olabileceği sabit bir noktadan alınan ölçümlerdir. 

İş hijyeni ölçümlerini yapabilecek kişi ve kurumlar

İşveren, mevzuat gereği işyerinde yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından 20.08.2013 tarihinde 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş laboratuvarlardan seçmelidir. 

Yönetmelik gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlardan başka kişi veya kurumlar bu ölçümleri gerçekleştiremez. Yetkili laboratuvar tarafından yapılan her bir iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ait sonuçlar, doğru, açık, kesin, tarafsız ve iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarında belirtilen bütün özel talimatlara uygun bir şekilde rapor haline getirilir. 

İşyerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümleri ve buralarda yapılan işler raporlarda açıkça belirtilir. Kişisel maruziyet tespitlerinde tespitin yapıldığı kişinin adı, unvanı ve yaptığı iş raporlarda yer alır. Kişisel maruziyet ölçümleri sonucunda çıkan sonuçlar raporlarda mesleki maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanır.  Ancak işyerlerinde gerçekleştirilen ortam ölçümleri sonuçları mesleki maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanamaz. 

İşveren, yapılan ölçümler sonucunda kaynağa yönelik, ortama yönelik veya kişiye yönelik kontrol tedbirleri alarak bu faktörleri yok edecek veya sağlık için kabul edilebilir düzeye indirecek proses yöntemler uygulayarak sağlamalıdır. 

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat