Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

Enerji Verimliliği Etüt Çalışmaları

Enerji etüdü nedir?

2,086
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama
Szutest Enerji Etüt Uzmanı

Enerji verimliliğini artırmak için yapılan enerji etüdü, enerjinin mümkün olduğunca verimli kullanılmasını sağlamak için bir enerji sisteminin sistematik olarak incelenmesidir.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik'te etüt; "Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun şekilde yapılan çalışmalar." olarak tanımlanmış olup, sanayi sektöründe ve binalarda olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.

Enerji etüdü şu noktaları belirlemeyi amaçlar:
- Enerji tasarruf potansiyelleri
- Enerji atıkları
- Sera gazı emisyonları
- Bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koyma

Enerji etütleri kapsamında yıllık bazda ele alınıp değerlendirilecek etüt profilleri arasında aşağıdaki profiller sayılabilir:
- Enerji girdi profili 
- Atık profili 
- Kayıp-kaçak profili 
- Verimsizlik profili 
- İsraf 
- Emisyon profili 

Enerji etütleri, enerji tasarrufu, enerji maliyetlerini düşürme ve daha yüksek performansa yol açacak operasyonel ve ekipman iyileştirmelerini ortaya çıkarmak için son derece güçlü araçlardır.

Etütler; ön etüt ve detaylı etüt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

Ön etüt aşamasında; İşletmedeki veya binadaki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme veya geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen hususlar ve bu hususlara ilişkin çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile birlikte en fazla 15 iş günü içerisinde tamamlanır.

Detaylı etüt aşamasında ise: ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme veya geri kazanma potansiyelleri en fazla +/- % 10?luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

Detaylı enerji etüdü neticesinde talebe göre, bina ya da sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına uygun olarak kısaca VAP denilen Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanır.

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje olarak değerlendirilmektedir.

Endüstriyel tesislerdeki 1.000.000 TL'ye kadar olan ve geri ödeme süresi 5 yılın altında olan VAP projelerinin %30'a kadarlık kısmı için devlet desteği sağlanmaktadır.

Enerji etüdü nasıl yapılır?

Enerji etüdünün ilk aşamasında geriye dönük en az 3 yıllık enerji tüketim miktarları ve enerji maliyet değerleri, proses bilgileri, makine ve ekipmanlara ilişkin bilgileri de içeren veriler ele alınır. Alınan bu veriler ışığında işletmede, yerinde inceleme ve gerektiğinde kısa ölçümler yapılarak verimlilik sağlanabilecek odaklar tespit edilir. Bu aşamadan sonra işletmede yapılacak detaylı inceleme ve ölçümlere yönelik faaliyetler öncelik sırasına göre planlanır.

Sahada yapılan inceleme ve ölçüm çalışmalarında toplanan verilerle, hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılır ve sonuçları, öneriler ve tasarruf imkanlarını da ortaya koyacak şekilde raporlanır. 

Bu çalışmalar neticesinde enerji tasarruf projelerini kapsayan tasarruf/yatırım oranı belirlenir. Bu hesaplama, final enerji etüt raporu içinde bilgilerin bir araya getirilmesi ve yapılacak plan bakımından da önemlidir.

Enerji etüdünün içeriği belirlendikten sonra etüt takımında kimlerin olacağı ve görevlerinin ne olacağı tanımlanmalıdır. Etüt takımı enerji etüdü konusunda yetkilendirilmiş mühendis ve enerji etütleri konusunda eğitilmiş teknisyenlerden oluşabilir. Etüt takımı içinden bir mühendis takımın lideri olarak atanır.

Etüt takımında, yapılacak etüdün kapsamına göre ekip elemanlarının tecrübeleri çok önemlidir. Çalışma süresi, sahada yapılacak olan ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile ofiste yapılacak olan raporlama çalışmalarını dikkate alacak şekilde planlanır. 

Yapılacak etüt öncesi takım elemanlarına etüdün içeriği ve etüt yapılacak proseslerin özelikleri hakkında eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak etüd etkinliğinin yüksek olması sağlanır.

Enerji etüdü kapsamında yapılan bazı inceleme ve ölçümler şu şekildedir:
- Proses analizi
- Tarife analizi
- Elektriksel güç çekimleri, güç kalitesi ve tesisata ilişkin parametrelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile trafo, motor ve dağıtım hatlarında yapılan elektriksel ölçümler
- Kazan, chiller, Isı pompası, klima santrali, kompresör ve blover gibi ısıtma, soğutma, havalandırma, buhar sistemleri ve basınçlı hava sistemlerini oluşturan ekipmanların değerlendirilmesine yönelik yapılan elektriksel, mekanik, termal ve akış ölçümleri
- Aydınlatma ölçümü
- Kömür, doğalgaz ve elektrik gibi yakıt analizleri 
- Baca gazı ölçümleri ve analizleri,
- Atık analizleri

Ölçümler sırasında kullanılan ölçüm cihazlarının tamamının kalibrasyonları, TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip akredite bir kalibrasyon laboratuvarında yaptırılmış olmalıdır.

Ölçümler sonunda elde edilen veriler enerji-etüt-proje yöneticileri tarafından değerlendirildikten sonra rapor haline getirilmelidir.

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat