Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

Dış Ticaret

İthalat ihracat firması nasıl kurulur?

25,598
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama
Dış Ticaret Uzmanı

Dış ticaret, ulusal sınırların ötesine, diğer ülkelere ürün / hizmet satmak veya almak anlamına gelir. Yurtiçi ticarete oranla çok farklı ve çeşitli disiplinlerin bir arada ve aynı anda çalıştığı bir sistemdir.

Yurtdışından ürün almaya ithalat, yurtdışına satış yapmaya ise ihracat denir. 

Döviz kazandırıcı etkisi ve kalkınmaya olan katkısı dolayısıyla ihracat tüm devletler tarafından desteklenir, ithalat ise çeşitli önlemlerle sınırlandırılmaya çalışılır. Devletlerin bu dengeyi korumak için aldıkları önlemler ve hareket planları bütününe Dış Ticaret Politikası denir. 

Dış ticaret politikaları uyarınca ithalat her ne kadar istenmese de belli başlı konular yüzünden ithalat mecbur hale gelebilmektedir.

Üretim için kullanılması gereken yarı mamul / hammaddenin yurtiçinde mevcut olmaması ya da çok pahalı olması, işçilik ve diğer yasal giderlerin üretimi daha maliyetli hale getirmesi, teknolojik yetersizlikler yüzünden üretim yapılamaması gibi durumlarda, ithalat yapması zorunlu hale gelir.

İhracat ayağına gelirsek, ihracat yapacak olanların bazı avantajları olacaktır. 

İhracat sayesinde, yoğun ve etkin olarak çalışan devlet teşvik ve yardımlarından faydalanmak mümkün olur. KDV indirimi başta gelmek üzere, çeşitli vergi ve harçlardan muafsınızdır. İhracat yapıyorsanız, daha uygun koşullarda finansman sağlarsınız. 

Üreticiler için üretim kapasitesini arttırma veya mevcut atıl kapasiteyi işler duruma getirmek mümkündür ve bu şekilde birim üretim maliyetleri ve ek olarak yerel pazara olan bağımlılık azalır.

Ancak madalyonun bir başka yüzü vardır. İhracatın her iş kolunda olduğu gibi bazı riskleri bulunur. Bunların başında alıcı riski gelir. Alıcının mali yapısı veya mesafeden kaynaklanabilecek sorunlar ihracatın en temel risklerinden biridir. Aynı zamanda ülke politikaları ihracat yapan için önem arz eder. Çünkü ülkelerin içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar ticareti doğrudan etkiler. 

Dış ticarette dikkat edilmesi gerekenler

Dış ticaret dediğimizde aklımıza öncelikle ihracat gelmektedir. Keza ihracat, devletler tarafından da teşvik edilirler. Fakat işin bir de ithalat ayağı vardır. 

Birtakım detaylar hem ithalat hem de ihracat için geçerlidir.  Söze bu temel faktörlerden bahsederek başlamak isterim.

Dış ticaret, pazarlama, satış, fiyatlama gibi ticari uzmanlık alanları ile lojistik, kambiyo, bankacılık düzenlemeleri, vergi ve muhasebe, devlet teşvikleri ve gümrük mevzuatı gibi bir çok farklı disiplinin bir arada çalışması gereken bir sistemler bütünüdür. Dolayısıyla bir kişinin bunların hepsinde uzman olmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Özellikle de gümrük işlemlerinde yapılabilecek çok basit hataların çok ciddi yaptırımlarla sonuçlanması ihtimali vardır. Dolayısıyla dış ticaret yapmak isteyenlere öncelikli önerim konunun uzmanı bir gümrükçü ve lojistik firması ile anlaşmaları yönünde olacaktır.

Gümrük ve nakliye kısmı bu şekilde çözümlendikten sonra firma içinde bu operasyonu koordine edecek donanımlı bir personel istihdam edilmelidir.

Bu adımlar atıldığı taktirde zaten konusunda uzman olan ve sürekli bu işleri yapmakta olan kişilerle yola çıkılmış olacağından enerjinizi  pazar araştırması, pazarlama, satış gibi noktalara yönlendirebilirsiniz.

İthalat için ithal edilecek ürünün mevzuata uygunluğu ve fiyatlamasına, nakliye ve gümrükleme işlemlerinin de hesaba katılarak belirlenmesine dikkat edilmelidir. Bunun dışında satıcıdan istenilecek evraklar arasında gözetim sertifikası mutlaka istenilmeli ve ödeme şekli kontrol edilmelidir. Özellikle de ilk kez çalışılan tedarikçilerle peşin ödeme şeklinde anlaşılmamalı, mümkünse mal mukabili yapılmalıdır. Kimi zaman tedarikçi bunu kabul etmeyebilir. Bu durumda akreditifli ödeme şekli tercih edilebilir. Tabii bunların hepsi maliyeti arttıran unsurlardır.

İhracat biraz daha teferruatlıdır, çünkü devlet tarafından teşvik edilmekte, KDV iadesi başta gelmek üzere bir çok avantaj sağlamaktadır. 

İhracatta dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle özetleyebiliriz.

Öncelikle iyi bir pazar araştırması yapılmalıdır. Pazar araştırması sonucu, belirlenen ülkenin mevzuatı, ticaret yaparken en çok dikkat edilmesi gerekenlerin başında gelir. Ardından fiyat çalışması yapmanız gerekir. Burada ödeme ve teslim şekilleri önem arz eder. Mümkünse peşin ihracat tercih etmenizi tavsiye ederim.

Mal mukabili ödeme, genellikle ihracatçılar için en riskli yöntemdir. Bu nedenle ilk defa çalışılan alıcılarla bu şekilde çalışmayın. Bunun yerine akreditif tercih etmeye dikkat edin. 

Dış ticarette lojistik tarafına bakacak olursak, teslim şekilleri de önemlidir. Dış ticarette teslim yaparken mümkünse FOB, CIF ya da CFR seçin ve kapıya teslim şekillerinden uzak durun.

Dış ticarette bir diğer nokta ise devlet teşvikleri ve hibeleridir. İmalatçı ihracatçılar için devletin teşvik ve hibe imkanlarına başvurarak, finans maliyetinizi azaltabilir, ek finansman sağlayabilirsiniz. Özellikle yurtdışında markalaşma, AR-GE çalışmaları için uygulanan teşvikler, yatırım teşvik belgesi ve dahilde işleme rejiminden faydalanabilirsiniz. Bunu en kolay şöyle açıklayabilir. 

Örneğin Türkiye?de bir telefon ürettiğimizi düşünelim. Ardından başka bir ülkeye satacağız, yani ihraç edeceğiz. Bu telefonu ülkemizde üretmiş olsak da içerisindeki bazı parçalar ithal olabilir. Bu durumda, usul gereği telefonun içerisindeki bu parçalar da ayrıca vergilendirilir. Ancak böyle bir durumda maliyetler de artar. Ancak siz, telefonu kendi üretmediğiniz parçalarla, örneğin belleği Çin?den ithal etseniz de, bu parçaları yeni bir ürün ortaya koymak için bir araya getirdiğinizden, her türlü ithalat vergisinden ve KDV?den muaf tutulursunuz. Dolayısıyla ticaret yaparken bu gibi konuları da araştırmanız yararınıza olacaktır. 

İhracat türleri

Dış ticarette, ulusal sınırların dışına mal ya da hizmet satışına ihracat denir. İhracat türlerini şu şekilde özetleyebiliriz. 

En sık yapılan ihracat, normal mevzuat çerçevesinde yapılan ve belli bir özellik arz etmeyen ihracat, bildiğimiz ihracattır. Ancak bunların dışında, ihracatın bazı koşullara bağlı olarak, bedelsiz, kayda bağlı, izne bağlı gibi türleri bulunur.

Kayda bağlı ihracat, Türk menşeili ürünlere kotalar, çeşitli sınırlandırmalar ya da yasaklar koyan
ülkelere yapılması söz konusu ihracatın, bu sınırlamalara karşı ne durumda olduğunu tespit edebilmek için yapılan işlemlerdir. Kayda bağlı ihracatta, en tanıdık gelecek sektör tekstildir. İhracat yapılan ülke, kendi imalatçısını korumak için kota koyarak tedbir alır. 

Bedelsiz ihracat ise, bedeli, yürürlükteki kambiyo mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli
olmaksızın yurtdışına kesin olarak yapılan mal çıkışlarıdır. Herhangi bir parasal giriş çıkış bulunmaz.  Numune ürün, katalog, kullanım kılavuzları, garanti kapsamında gönderilen yedek parçalar bedelsiz ihracata örnek olabilir. 

Geçici ithalatta, fuar katılımı gibi durumlar için fuar süresince kullanılmak üzere ihraç edilen ürünler, fuar bitiminde tekrar yurda getirilir. Buna da geçici ithalat denir.

Bir diğer ihracat türü izne bağlı ihracattır. Burada, ihracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir mercinin ön iznine bağlı malların ihracatında söz konusu olur. 

Konsinye ihracatta da ilk etapta para gelmez. İhracat bedelsiz olarak gerçekleşir. Ancak alıcı malı satıp mal bedelini tahsil ettikten sonra ihracat bedelini gönderir.

Transit ticarette, mal Türkiye gümrük sınırlarına girmeksizin ve/veya bir ülkeden doğruca bir başka ülkeye gönderilir.

Bağlı muamele veya takasta ihraç edilen malın tümüne veya bir bölümüne karşılık mal alındığı bir ticaret şeklidir. Bunu barter veya takas olarak da adlandırabiliriz.

Dolaylı offset ise takasın, yani değiş tokuş yapılan mamulün birbiri ile ilişkili olduğu durumlarda ortaya çıkar. Üretilen malın veya verilen hizmetin bedelinin çeşitli ihraç ürünleriyle karşılanmasıdır. 

İthalat türleri

Dış ticarette ulusal sınırların dışından mal ve hizmet alımına ithalat denir. İthalatın farklı çeşitleri bulunur. 

En sık yapılan ithalat, normal mevzuat çerçevesinde yapılan ve belli bir özellik arz etmeyen ithalat, yani bildiğimiz ithalattır. Ancak bunların dışında, ithalatın bazı koşullara bağlı olarak, izne bağlı, geçici, bedelsiz ve teşvikli olmak üzere farklı türleri de bulunur. 

İzne bağlı ithalat, geçici ithalat ve ithalatı ilgili mevzuat gereği ön izne bağlı eşyaların ithalatı olarak ikiye ayrılır. 

Geçici ithalat, teknolojik yetersizlikler, ham madde eksikliği vb. nedenlerle ülkede üretilemeyen veya monte edilemeyen parçaların, yurtdışına gönderilerek, yani ihraç edilerek orada işlem görüp yurda geri gelmesi, yani ithal edilmesidir.

İthalatı ile ilgili mevzuat gereği izne bağlı eşyalar ise, çeşitli ilaçlar, ateşli silahlar, kimyevi maddeler başta olmak üzere, izin alınması gerekli ürünlerin ithalatıdır.

Teşvikli ithalat, yatırım teşvik sistemi ya da dahilde işleme rejimi çerçevesinde, ihracat taahhütlü üretim için, tüm ya da bazı vergilerden muaf tutulan ithalattır. 

Örneğin Türkiye?de bir telefon ürettiğimizi düşünelim. Ardından başka bir ülkeye satacağız, yani ihraç edeceğiz. Bu telefonu ülkemizde üretmiş olsak da içerisindeki bazı parçalar ithal olabilir. Bu durumda, usul gereği telefonun içerisindeki bu parçalar da ayrıca vergilendirilir. Ancak böyle bir durumda maliyetler de artar. Ancak siz, telefonu kendi üretmediğiniz parçalarla, örneğin belleği Çin?den ithal etseniz de, bu parçaları yeni bir ürün ortaya koymak için bir araya getirdiğinizden, her türlü ithalat vergisinden ve KDV?den muaf tutulursunuz. 

Bedelsiz ithalat, kişisel eşyaların ya da yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla alınan malların ithal edilmesidir. Diğer bir deyişle, ticari kazanç sağlama amacı olmayan ürünlerin ithalatıdır. Örneğin kişisel kullanım için alınan herhangi bir elektronik eşya, ihtiyaç olan bir ilaç vb. ürünler, bedelsiz ithalattır. Uzun süre yurtdışında yaşadıktan sonra, ülkeye dönecekseniz, şahsi eşyalarınızı, arabanızı, kullandığınız buzdolabınızı veya kitaplarınızı ülkenize bedelsiz olarak getirebilirsiniz.

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat