Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

Enerji etüdü nedir?

2,086
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama

Enerji etüdü nedir?

Enerji etüdü, enerjinin mümkün olduğunca verimli kullanılmasını sağlamak için bir enerji sisteminin sistematik olarak incelenmesidir.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik'te etüt; "Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun şekilde yapılan çalışmalar." olarak tanımlanmış olup, sanayi sektöründe ve binalarda olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.

Enerji etüdü şu noktaları belirlemeyi amaçlar:
- Enerji tasarruf potansiyelleri
- Enerji atıkları
- Sera gazı emisyonları
- Bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koyma

Enerji etütleri kapsamında yıllık bazda ele alınıp değerlendirilecek etüt profilleri arasında aşağıdaki profiller sayılabilir:
- Enerji girdi profili 
- Atık profili 
- Kayıp-kaçak profili 
- Verimsizlik profili 
- İsraf 
- Emisyon profili 

Enerji etütleri, enerji tasarrufu, enerji maliyetlerini düşürme ve daha yüksek performansa yol açacak operasyonel ve ekipman iyileştirmelerini ortaya çıkarmak için son derece güçlü araçlardır.

Etütler; ön etüt ve detaylı etüt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

Ön etüt aşamasında; İşletmedeki veya binadaki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme veya geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen hususlar ve bu hususlara ilişkin çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile birlikte en fazla 15 iş günü içerisinde tamamlanır.

Detaylı etüt aşamasında ise: ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme veya geri kazanma potansiyelleri en fazla +/- % 10'luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

Detaylı enerji etüdü neticesinde talebe göre, bina ya da sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına uygun olarak kısaca VAP denilen Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanır.

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje olarak değerlendirilmektedir.

Endüstriyel tesislerdeki 1.000.000 TL'ye kadar olan ve geri ödeme süresi 5 yılın altında olan VAP projelerinin %30'a kadarlık kısmı için devlet desteği sağlanmaktadır.

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat