Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

Kentsel dönüşümde riskli yapı süreci nedir?

2,323
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama

Kentsel dönüşümde riskli yapı süreci nedir?

Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bina tespiti yaptırılır ve herhangi bir çoğunluk aranmaz. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. 

Riskli olduğu tespit edilen yapılar

Yapılan tespitler neticesinde riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış yok ise raporlar ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Hak sahiplerine tebligat gönderimi

İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi taktirde tebligat tarihinden itibaren idarece 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirilir.

Riskli olduğu tespit edilen yapıya itiraz

Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki çevre ve şehircilik il müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edilir. İtirazları inceleyecek olan teknik heyet, riskli yapı tespitini inceler ve sonucu tapu müdürlüğüne bildirilir.

Riskli olduğu tespit edilen yapının yıkımı

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, 60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.

Riskli yapıların yıkım süreci ve kontrolü

Riskli yapıların 60 günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, çevre ve şehircilik il müdürlüğünce mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve 30 günden az olmamak üzere ek süre verilir. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

Yıkım sonrası

Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin 3'te 1 istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oy birliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir. Bu değer gözetilerek oy birliği ile anlaşmaya çalışılır. Anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az 3'te 2 çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. 

En az 3'te 2 çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir. Bu tebliğde, 15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin paylarının, SPK lisanslı değerleme şirketince tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği taktirde, bu payların, rayiç bedeli bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

Gerekli çoğunluğun sağlanması

En az 3'te 2 çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; SPK lisansı değerleme şirketlerince tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşları açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği taktirde bu paylar, bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat